Färsk frukt, bananer och färdigskuren sallad i påse.
Det är så du oftast möter Dole. Men vi är mycket mer än fräscha produkter.

Här kan du läsa om vårt arbete med global hälsa, socialt ansvar
och våra höga kvalitetskrav. Och framför allt få massor av inspiration
till ett grönare och sundare liv.

Miljö och ansvar

Hela vår verksamhet genomsyras av ett grundligt miljö- och kvalitetstänkande. Det innebär att vi kan erbjuda fräscha, goda och näringsrika produkter, men också att vi tar ansvar för vår miljö och för de människor som jobbar hos oss. Vi försöker så långt som möjligt att välja naturliga och biologiska bekämpningsmedel och minimera miljöpåverkan i alla led.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. 

Fairtrade

Fairtrade

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Dole CRS

Dole CRS

Läs mer om de olika områdena och åtgärderna som utgör Doles arbete för hållbar miljö.

www.dolecrs.com

Dole Nutrition Institute

Forskning med fokus på fördelarna med en växtbaserad kost.

I frukt och grönt finns skyddande antioxidanter, nyttiga kostfibrer samt vitaminer och mineraler som håller oss friska. Alla frukter och grönsaker innehåller något av dessa nyttigheter, men ingen sort innehåller alla.

Förutom att förse marknaden med hälsosamma produkter, tar Dole också
en aktiv roll i arbetet med global hälsa. Genom samarbeten med flera ledande universitet vill vi sprida information kring näring och hälsa som är både lättillgänglig och vetenskapligt underbyggd. 

I North Carolina, USA ligger North Carolina Research Campus - en av forskningsinstituten Dole samarbetar med.